Naši dodávatelia a partneri

Chemickú predúpravu zabezpečuje líder v oblasti chemických látok, spoločnosť Henkel a.s.

Samotnú farbu zabezpečuje spoločnosť Mega a.s. CZ, distribútor v súčasnosti najlepšej farby na trhu PPG.

Vypaľovacia pec je dodaná spoločnosťou Galatek a.s. CZ.

Disponujeme vlastným výrobníkom demineralizovanej vody od spoločnosti ECOSOFT.

Ďalší dodávatelia techológií sú Megatech, Alfico, Weishaupt, NES.